Authentiek

- 31 May 2018 door Edwin Timmers -

Wat is authentiek? Een belangrijke vraag, die ik al aardig wat mensen heb voorgelegd, ook mensen die in sollicitatiegesprekken authenticiteit verwachten van de sollicitant. Nog nooit kreeg ik een bevredigend antwoord. En dat stoort me. Het stoort me omdat het vernederend is om authenticiteit te verwachten van anderen zonder zelf precies te weten wat het inhoudt. Mensen die dat doen zijn napraters en meelopers. Ze ontberen de authenticiteit die ze van anderen eisen.
Wat is authentiek? Vul hier je antwoord in: ........
Tip! Kijk eerst in een woordenboek en geef pas daarna je antwoord. Liefst een etymologisch woordenboek.

Het woord komt van het Griekse authentikos, van het zelfstandig naamwoord authentes dat gevormd is uit autos, dat 'zelf' betekent, en hentes, dat volbrenger betekent. Als we hierop voortborduren, kunnen we zeggen dat een authentiek persoon iemand is die uit zichzelf iets begint en in werking zet. Elders las ik dat authentiek in het Grieks ‘de eerste oorzaak betreffend’ betekent. In de Griekse filosofie is god de eerste oorzaak. Alles begon bij god. Toch hebben we god niet per se nodig om iets over authenticiteit te zeggen. Mijn vriendin is een goed voorbeeld.

Ze werkt bij een grote organisatie. Tijdens een extern symposium vertelde iemand over een nieuwe werkmethode die haar zeer aansprak. Hoewel ze verwacht dat het jaren gaat duren, besloot ze zich in te gaan zetten om deze methode in heel de organisatie geïmplementeerd te krijgen. Haar inzet gaat de organisatie dus in positieve zin veranderen. Stel jezelf de organisatie voor als een gesloten en naar behoren functionerend systeem. Elke verandering of vernieuwing komt van buiten en begint klein.

Ik hoorde het verhaal van mijn vriendin aan en bedacht er een metafoor voor. “De organisatie waar jij werkt, zie ik als een eicel, een log doch perfect gebeuren,” fantaseerde ik hardop. “Om die eicel heen zwemt een zwerm piepkleine spermatozoïden. Elke spermacel wil voor een vruchtbare samenwerking de eicel in.”

Ze vindt dit een fraai beeld, ze kan er wat mee, hoewel ze het betreurt dat de bron van authenticiteit in de metafoor mannelijk is. “Maar daar staat tegenover,” juichte ik, “dat ik een authentieke partner heb.” We dronken er een wijntje op. “De liefde is een eicel en de geliefden zijn de zaadcellen die haar permanent bevruchten,” beweerde ik na het derde glas, enigszins licht in het hoofd. Bedtijd.
terug

vruchtbare

samenwerking