Bubbels

- 01 June 2017 door Edwin Timmers -

We gaan even moeilijk doen. Mogelijk kijkt u na het lezen van dit stukje heel anders naar de bubbels in uw cola of bier.
Bubbels zijn kleine holle bolletjes. Liggen er duizenden bubbels tegen elkaar dan noemen we dat schuim. Het Griekse woord ‘sphaira’ lijkt op het Engelse sphere en betekent bol. Bol en sfeer zijn verwante woorden. Een bubbel is een met lucht gevulde ruimte waaromheen een watervlies zit. Een bol is een begrensde binnenruimte. Als wij een sfeertje bouwen, doen we dat altijd ook binnen een begrensde ruimte. Denk maar aan een café, een kerk, een theater of aan een festivalterrein.

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk schreef 2.500 pagina’s over bollen, de zogenaamde Sferen-trilogie. Volgens Sloterdijk voltrekt het bestaan van mensen zich in binnenruimtes die ze grotendeels zelf creëren, onderhouden en steeds verder uitbreiden. De baarmoeder is de eerste ‘sfeer’(begrensde binnenruimte) waarin de mens in wording leeft.

De mens is een sferen-bewonend en sferen-bouwend wezen dat zonder die beschermende omhullingen niet kan zijn wie hij is, maar ook zeker niet kan worden tot wie hij zal zijn. Die beschermende omhullingen houden het vreemde, het vreeswekkende, het ongewenste buiten.

Het meest in het oog springende van een sfeer als beschermende omhulling is de woning. Maar evengoed zijn religies omhulde binnenruimtes waarbinnen mensen zich veilig of geborgen voelen. Ook is de vriendengroep een veilige sfeer, en natuurlijk het gezin.

Als we een sfeertje bouwen richten we een vooraf bepaalde ruimte zo in dat we ons er prettig voelen. Maakt dat het werk van Tribe tot een filosofische activiteit? Kan. Maar je kunt het ook zo zien: het ontwerpen en realiseren van interieurs is één van de meest wezenlijke menselijke activiteiten. Dat mag wel eens gezegd worden.

* Zie je het wel zitten om in jouw zaak ook eens zo'n sfeertje neer te zetten. Neem dan contact met me op voor een vrijblijvende afspraak. Fijne avond.
terug

spumante

o

frizzante