Data in de horeca

- 05 June 2018 door Edwin Timmers -

Gisteren schreef ik over datagebruik en vandaag las ik erover in relatie tot de horeca op de website van mijn bank. Het is alsof de duivel ermee speelt. Met data.
De bankman vindt dat horeca en recreatie 'feitelijk' niet meer zonder data kunnen. Toch ziet hij dat ze nog te beperkt worden gebruikt. Ik vind dit enigszins vaag, maar hij wordt allengs concreter.

Gebruik data, adviseert hij, om verdieping te geven aan de KPI's omzet en personeelskosten. Ik zocht het even op: kritieke prestatie-indicatoren, afgekort KPI's, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. De bankman: "Zo is het mogelijk om te bekijken welk personeelslid voor de meeste omzet zorgt en op welke uren je een bepaald product het beste verkoopt." Het mooie is dat hij helemaal niks nieuws zegt. Minder fraai is het gebruik van data om personeel op te jagen. Aan de hand van data zijn targets te stellen. De bankman weet natuurlijk niet dat targets overbodig zijn als de zaak wordt gerund door een deskundig iemand die zijn personeel op empathische wijze kan aansporen iets harder te lopen, mocht dat nodig zijn.

Wat gemakshalve ook over het hoofd wordt gezien is dat de analyse van data geld kost. Met resultaten die niet opwegen tegen de geoefende ogen en het praktisch inzicht van een vakman. Voor de Efteling zal een data-analyse meer zin hebben dan voor een dorpskroeg met een bescheiden terras. De data van een dorpskroeg zitten in het hoofd van de uitbater, net als de namen van het gros van zijn klanten.

De bankman komt met een lumineus idee, dat volgens mij al veertig jaar of nog langer geleden oplichtte: met prijsdynamica omzet verhogen. Prijsdynamica wil in de praktijk zeggen dat je de prijzen lager maakt op momenten dat je meestal het minste volk in je tent hebt. Korting op dooie ogenblikken. Je kunt een data-analyse doen om te bepalen waar het dooie ogenblik precies ligt, maar je kunt ook gewoon eens af en toe door je zaak lopen. Vroeger heette prijsdynamica happy hour.

Vandaag hoorde ik over een tricky variant van prijsdynamica op basis van data-analyse. Twee personen zaten naast elkaar op de bank. Allebei zochten ze naar dezelfde reis, elk op een eigen tablet, de ene op een Samsung de andere op een I-pad. Exact dezelfde reis kostte op de I-pad vierentwintig euro meer dan op de Samsung. Waarom? Ik vermoed dat data-analyse uitwees dat I-pad-bezitters gemiddeld genomen meer te besteden hebben.
terug

een

lumineus

idee