Exterieurontwerp

- 30 April 2018 door Edwin Timmers -

Inderdaad, als er interieurontwerpers bestaan, dan zijn er ongetwijfeld ook exterieurontwerpers, oftewel ontwerpers van de ruimte buitenshuis. Natuurgebieden bijvoorbeeld, hoewel sommigen zullen zeggen dat dat gods werk is. Tuinontwerp is ook design van de ruimte buitenshuis.
Nederland kende ooit zelfs een ministerie dat zich bezighield met de algehele inrichting van de nationale buitenruimte: het ministerie van VROM, Vokshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Maar als de buitenruimte geordend is, dan is nog niet gezegd dat mensen de ruimte gebruiken op de beoogde wijze. Om dit te organiseren wordt een beroep gedaan op functioneel ontwerpers van de openbare orde. Een van de specialisten op dit gebied is Paul Mijksenaar. Hij vond dat zijn beroepsgroep meer waardering verdiende en kwam daarom in 2011 met de Paul Mijksenaar Design for Function Award. Onlangs werd de vierde toegekend aan de gemeente Amsterdam.

Paul Mijksenaar is vooral bekend vanwege de bewegwijzering op luchthavens. Ik ben hem er dankbaar voor. Een paar weken geleden werd hij geïnterviewd op de radio. Het was zo’n interview waarvoor je de radio harder zet omdat je er geen woord van wilt missen. Mijksenaar vertelt dingen die je eigenlijk allemaal wel weet, maar waar je nooit bij stilstaat. Een voorbeeld? Okay, heeft u ooit nagedacht over de witte strepen op het wegdek, over hoe geniaal eenvoudig dit stukje ontwerp is voor een veilig weggebruik?

De eerste Paul Mijksenaar Award ging postuum naar Edward N. Hines (1870–1938) die honderd jaar geleden de middenlijn op wegen bedacht. De witte streep past uitstekend bij de criteria eenvoud, bruikbaarheid en schoonheid, die Mijksenaar met zijn award voor ogen staat. Ik vind het criterium schoonheid ten aanzien van de witte streep een openbaring. Zo had ik nog nooit naar het wegdek gekeken. De groene streep, die sinds enkele jaren wordt toegepast, verdient deze kwalificatie niet. Maar dat terzijde.

In 2013 ging de award naar Hugo Bollen, een voormalig Belgisch mijningenieur. Hij bedacht – hulde! – het fietsknooppuntennetwerk. Dit netwerk maakt elke andere bewegwijzering van recreatieve fietsroutes overbodig. In stilte heb ik zijn vinding al vaak geprezen, zonder te weten wie hij was. Wie wel eens wat rondfietst om zomaar wat rond te kijken kent de groen omrande witte bordjes met groene cijfers in groene cirkels.

De filmwereld heeft een tegenhanger van alle goedbedoelde movie awards zoals de Oscar en de Grammy: de Rotten Tomatoes. De beroerdste rolprenten krijgen Rotten Tomatoes. De Paul Mijksenaar Award heeft een vergelijkbare tegenhanger nog niet. Ik ken echter wel een stukje functioneel design dat zo’n award verdient. Oversteekplaatsen bij basisscholen worden sinds enkele jaren ontsiert door veelkleurige zuilen van enkele meters hoog. Deze dikke palen zijn zo onbeschrijfelijk lelijk dat ik voornemens ben een radicale actiegroep te beginnen die al deze wanstaltige gedrochten uit de grond trekt en in zuur oplost.

In 2015 ging de Paul Mijksenaar Award trouwens naar de fraaie en welkome montage-instructies van IKEA. Enigszins vreemd is dit wel aangezien deze keten weinig tot niets doet met de ruimte buitenshuis. Was ik Paul Mijksenaar geweest dan had ik de prijs niet aan IKEA en wel aan LEGO gegeven. De meubelgigant heeft zijn montage-instructies namelijk afgekeken van de al even voortreffelijke bouwinstructies van de speelgoedfabrikant.
terug

de

ruimte

buitenshuis