Geroezemoes in de kroeg

- 11 December 2018 door Edwin Timmers -

De kwestie: wat is het verschil tussen 'hij parkeerde de auto' en 'hij heeft de auto geparkeerd'? Dit was wat ons bezighield in het Nijmeegse Cafe Jos. Deze kwestie zal de meeste mensen een worst wezen. Daarom prijs ik mij gelukkig dat mijn vriend en ik elkaar wel op dit gespreksonderwerp vinden. Het hield me bezig en hij was graag bereid erover mee te denken. Liefst op neutraal terrein en in de nabijheid van een gesmeerde bierpomp.
Er klinkt geen muziek in Café Jos. Dit viel ons pas op tijdens het vierde bezoek, wat ergens vreemd is, aangezien we grote muziekliefhebbers zijn. Geen muziek dus, maar wel geluid. Het mooiste geluid vind ik het gestommel van voeten en stoelpoten op de grauwhouten vloer. En de gedempte stemmen die samenklonteren tot een groot, doch onverstaanbaar, levenswijs koor. Nu en dan wappert de deur van de entree. Het ding klemt licht, waardoor het enige kracht vereist om hem open te duwen. Een mooi geluid, want rond deze tijd de aankondiging van een of meer nieuwe zielen.

De taalkwestie zouden we gemakkelijk op kunnen lossen als we onze mobieltjes erbij zouden pakken. Dit laatste doen we niet, ofschoon het geen afspraak is. Bovendien is het niet ons doel om de taalkwestie op te lossen. We gebruiken het probleem als kapstok voor ons gesprek. De kwestie geeft richting en het een leidt tot het ander.

(Twee dagen later krijg ik een mailtje van mijn vriend waarin het verschil tussen ‘hij parkeerde de auto’ en ‘hij heeft de auto geparkeerd’ wordt geduid als het verschil tussen het imperfectum (de onvoltooid verleden tijd) en het perfectum (de voltooid tegenwoordige tijd). Met een stel voorbeelden probeert hij me gevoel te geven voor de nuances van dit verschil.)

Net zitten we ons te verbazen over de herkomst van het woord Antarctica als een jongeman me aan de mouw trekt. Hij wacht wel even, want eerst Antarctica, de naam voor de zuidpool die uit het Grieks komt. Het eerste stukje van de naam komt van anti, wat ‘tegen’ betekent. Arctic is afgeleid van het Griekse arktos, oftewel beer. Deze beer verwijst naar de sterrengroepen die we aanduiden als grote en kleine beer en die we alleen op het noordelijk halfrond kunnen waarnemen. Antarctica is het land dat tegenover het land van de beer ligt. Goed, nu mag de jongeman weer.

Hij hoorde ons even eerder praten over de kwestie ‘zij is mijn enige zus’ of ‘zij is mijn enigste zus’. Veel mensen gebruiken vaak de laatste vorm, wat niet de juiste is. De jongeman wijst ons op een leuke bijbetekenis in de zin ‘zij is mijn enige zus’. Enige betekent hier namelijk ook ‘erg leuke’. We babbelen nog wat met hem na als ik in mijn ooghoek iemand zie schokschouderen.

Het blijkt een man van tegen de zestig. Hij huilt en niet zo’n beetje. De man tegenover hem legt een hand op zijn arm, die verslagen op tafel ligt. Ik meen zijn geschrei te horen. Zeker weet ik het echter niet, omdat alle geluid opgaat in het algemene geroezemoes dat als een rijkgeschakeerde wolk boven de hoofden van de hier aanwezigen hangt. Het lachen van een paar tafeltjes verderop verdwijnt er ook in, net als het juichen om een gewonnen kaartpot aan weer een andere tafel.

Wie de mens wil leren kennen, begint met een analyse van het geroezemoes in de kroeg.
terug

de

kwestie

geeft

richting