Luchtkastelen van steen

- 10 April 2018 door Edwin Timmers -

Tien jaar geleden, tijdens een Berlijns buurtfeest, ontstond het plan om gezamenlijk woningen te bouwen op een nabij en gunstig gelegen, braakliggende strook grond. Een ideetje met grote gevolgen. De woningen moesten 100% duurzaam worden, zowel sociaal als op het gebied van het milieu. Een groep van bewoners organiseert zich en begint met het uitwerken van het plan. Tien jaar later, na heel veel tegenslag, is het project gerealiseerd: 471 appartementen voor duizend huurders. Kosten: 130 miljoen euro. Een ongekende prestatie, waarbij de bewonersgroep immer azende projectontwikkelaars permanent de loef afstak en op veel bureaucratische tegenwerking van hun gemeente stuitten.
Gisteren herlas ik het tijdschriftartikel uit januari waarin uitgebreid over bovenstaand project werd verhaald. Een plan zo groot, dat de bedenker gemakkelijk voor gek wordt verklaard, of buitenspel gezet als stiekeme alcoholist. Mensen die gezamenlijk luchtkastelen durven te bouwen en deze uiteindelijk ook nog eens in echt steen uitvoeren. Op z’n minst bijzonder, temeer daar bouwers van luchtkastelen doorgaans niet heel serieus worden genomen.

Omstreeks 1924 schrijft spreekwoordenkenner F. Stoett over luchtkastelen bouwen het volgende: “vervuld zijn van ijdele droombeelden, hersenschimmen, zwanger gaan van grootsche, maar lichtzinnig gevormde, ondoordachte ontwerpen, die later “in rook opgaan”. Zich of ook anderen zonder genoegzamen grond eene schoone toekomst voorspiegelen, zich vleien met overdreven en ongegronde verwachtingen en fraaie plannen”.

IJdele dromers, mafkezen: zo dacht men dus over luchtkastelenbouwers. En zo denkt men er nog steeds over getuige deze opmerking van de kartrekker van het Berlijnse project: “Als je in de toekomst denkt, wordt je vaak uitgelachen. Pas achteraf wordt eventueel gezegd dat je iets moois hebt gemaakt.”

De afgelopen jaren ontmoette ik twee luchtkastelenbouwers. Allebei vrouwen, die onafhankelijk van elkaar een huis wensten te bouwen voor permanente zorg aan jongeren met een beperking. Ik buig diep voor hun doorzettingsvermogen en bevlogenheid, heel diep. Allebei begonnen ze met een piepklein ideetje. Ze voelden dat het anders moest en bedachten daarop een plan waarin uitgewerkt is hoe het anders kan. Een luchtkasteel is al versteend, het tweede wordt eerdaags aanbesteed.
terug

vervuld

van

ijdele

droombeelden