Tekentafeloplossingen

- 07 September 2017 door Edwin Timmers -

Tekentafeloplossingen. Dit woord trof ik in een kritische column over het Nederlandse belastingstelsel. De auteur pleit voor het op kleine schaal uitproberen van tekentafeloplossingen in de praktijk alvorens deze meteen algemeen in te voeren. Een tekenaar ziet namelijk gemakkelijk dingen over het hoofd.
De auteur moest met een OV-fiets door de ijzeren draaideur van de stalling. De chip voor het openen van die deur hangt echter aan de fietssleutel. Om de deur te openen moet de fiets dus op slot. Om te verhinderen dat de deur weer sluit voordat ze de fiets weer van slot had, droeg ze de fiets maar naar buiten. Een praktijktest vooraf kan zulk gehannes voorkomen.

Op een website van een landmeetkundig bureau lees ik dit: “Kreten als ‘maten in het werk bepalen’ behoren tot de verleden tijd.” Pure marketingtaal, want het blijft raadzaam de maten in het werk te bepalen. Een trappenbouwer vertelde me onlangs dat hij altijd zelf gaat inmeten voordat hij de trap maakt. Een plaatselijke afwijking van een paar millimeter in de dikte van het stuukwerk kan het plaatsen van een trap namelijk al onmogelijk maken.

John van Tribe heeft me al vaker tekeningen en schetsen van nieuwe interieurs laten zien. Prachtig werk. Ik weet zeker dat John bij realisatie van een schets vooraf de maten in het werk bepaalt. Ook zal hij gaandeweg de realisatie nog dingen aanpassen of bijstellen. Niet omdat iets fout is, wel omdat iets in de praktijk vaak mooier uitkomt als je het net een beetje anders doet. Creativiteit gaat verder dan de tekentafel. Een vakman vertaalt de tekening naar de praktijk.

Registratiesystemen zijn goede voorbeelden van tekentafeloplossingen. Mijn jongste zoon wordt dagelijks met een taxibusje naar school gebracht. Ik ben heel blij en dankbaar dat dat kan. Het taxibedrijf werkt sinds een jaar met een tijdsregistratiesysteem. Mijn zoon zit in een rolstoel. Voor het ophalen en borgen van een rolstoeler krijgt de chauffeur drie minuten. Mijn zoon heeft geen benul van tijd. Als hij ’s ochtends een humeurtje heeft, gaat alles net wat langzamer. Dit betekent dat de chauffeur soms een paar minuten langer moet wachten. Toen dit weer eens gebeurde, zei ik tegen hem dat ik het bijzonder vervelend vond voor hem en zijn werkgever. “Dank je,” zei hij. “Maar mijn werkgever heeft er geen last van hoor. Deze extra minuten betaalt hij niet uit.”

* Overigens vinden wij bij Tribe de Menselijke maat de meest belangrijke. Zoals Edwin hierboven schetst hoe de Chauffeur soms even geduldig wacht, hechten wij bij Tribe veel waarde aan prettig samenwerken met onze opdrachtgevers, leveranciers, medewerkers en (onder)aannemers. Daar waar alleen het resultaat telt, zijn wat ons betreft dan ook typische "tekentafeloplossingen".
terug

uit

het

blote

hoofd