Twee keer geboren worden

- 09 February 2018 door Edwin Timmers -

John ziet Tribe graag als stam. Elk lid van de stam doet het ding waarin hij uitblinkt en samen maken we iets moois en hebben we het goed. Een fijn beeld, dat in het geval van Tribe aardig klopt. Mijn primaire taak binnen de stam is het schrijven van teksten. Mijn secundaire taak is wellicht, hoewel we het daar nog nooit over gehad hebben, mijn aanwezigheid. Ook dat is een fijn beeld. Buiten de stam speel ik in een band en maak ik liedjes. Dat weet John en ik denk dat hij ook weet dat dat een relevant aspect is van mijn aanwezigheid binnen de stam.
Ik vraag me regelmatig af of er overeenkomsten zijn tussen het ontwerpen van interieurs en het schrijven van een liedje.

Als ik een liedje bedenk, draag ik dat voor aan de andere bandleden. Beklijft het, dan gaan we ermee verder. Werkt het niet, dan neem ik het ding mee naar huis en ga ik schaven. Op zeker moment, soms pas na jaren, hoe simpel de liedjes ook zijn, is het af. Dit is de eerste geboorte van liedje.

Soms zie ik schetsen van John. Schetsen van stoelen, perspectiefschetsen van de in te richten ruimte, schetsen kortom. Deze schetsen kondigen iets definitiefs aan, maar zijn niet definitief. De opdrachtgever en de timmer- en staalvaklieden maken het definitief tot de ruimte waarin te verblijven is. De schets en het definitieve interieur geven elk op hun eigen manier ruimte aan de fantasie, aan de verbeelding.

Zo ervoer ik het onlangs ook met mijn liedjes. Enkele ervan speelden we al enige tijd live met de band. Een paar weken geleden gingen we naar de studio om die liedjes op band te zetten. Het resultaat geeft te denken. Hoe bekend de liedjes ook voor ons waren, door ze in de studio op te nemen, blonken ze opeens als nieuw. Alsof ze voor de tweede keer werden geboren.

Volgens mij ervaart John die tweede geboorte ook telkens weer als zijn schetsen door zijn stamgenoten worden gerealiseerd. Dus, ja, er zijn overeenkomsten tussen het ontwerpen van een interieur en het schrijven van een liedje. Het zit ‘m in de realisatie met de hulp van anderen. Opnieuw een fijn beeld.
terug

samen

mooie

dingen

maken