Volle kersen

- 19 June 2018 door Edwin Timmers -

In niets lijkt een kers op een vrouw. Toch stappen mannen van stoere taal over op verheerlijkende, erotisch getinte superlatieven bij het zien van een volrijp en knalrood exemplaar. Of vrouwen een vergelijkbare associatie hebben bij deze vrucht weet ik niet.
Het zal het strakke vel om het vruchtvlees zijn - hoewel een hangende mannenbuik ook strak omspannen is. Het rood van geprononceerde, gestifte lippen. De kers is een verleider, ook vanwege zijn smaak.

Een kersenboer stuurde me vorige week een foto van een stel van zijn kersen, die rijp voor de oogst tussen groen lover hingen. Voor het eerst sinds zijn kersenboerenbestaan was hij geraakt door de schoonheid van zijn product. "Dat ik in alle vrijheid zomaar zo’n prachtige kers kan plukken en proeven," appte hij verrukt van levenslustig geluk. Lange tijd keek ik naar de foto. Ik voelde verwondering vanaf mijn tenen naar mijn hoofd stijgen.

Een kers is een voorlopig eindpunt in het kolkende leven. In mijn hoofd speelde ik versneld een film af vanaf het zetten van een bloemknop tot aan het verschrompelen van de kers aan een boom. Zo ervoer ik dat kolkende leven, het zwellen en krimpen van cellen. De naadloze metamorfose van bloesembloemknop met vruchtbeginsel tot aan de berstensvolle vrucht, trots glanzend tegen het diepe groen.

Sinds ik een paar bijlessen biologie gaf aan een VWO-leerling uit de vijfde, sta ik versteld van alle bedrijvigheid in organen en cellen, ook in die van een hangende mannenbuik. Duizenden processen vinden permanent en gelijktijdig plaats in elk levend organisme. De leerling kijkt me onwennig aan als ik weer begin aan mijn lofzang op het leven.

Ze begreep de citroenzuurcyclus niet. Dus ik bestudeerde die, legde die haar uit en sloot af met een diepe zucht van machteloos stemmende verwondering. Ze zou het vak biologie het liefst laten vallen, maar ik merk dat mijn kinderlijke enthousiasme aanstekelijk werkt. Ik hoef er niks voor te doen; het is het inkijkje in het leven dat me enthousiast maakt. Kijk naar de kers en besef dat je een wonder aanschouwt.
terug

door

de

schoonheid