Work Hard, play hard

- 31 May 2016 door Edwin Timmers -

Zometeen wordt in ons dorp de nieuwe voetbalkantine geopend. Iedereen is van harte welkom om de nieuwe inrichting te komen bewonderen. De afgelopen maanden is er door vele vrijwilligers en professionals intensief samengewerkt om tot een resultaat te komen wat er wezen mag. Het Work Hard, Play Hard principe is bij Nulandia als vereniging dan ook zeker van toepassing. Met name door de tomeloze inzet van, en de prettige samenwerking met de vele enthousiaste vrijwilligers is het project nu al bijzonder geslaagd.
Van meet af aan hebben we de clubleden betrokken bij het bouwproces. In eerste instantie door ze deelgenoot te maken van het interieur ontwerp. in 2e instantie door de vraag naar hulp aan vrijwilligers. Alle hulp en input was welkom, zo overlegden we met vrijwilligers over aanleg van installaties en spraken we met het bestuur over een slimme en verstandige verdeling van budgetten. Het was mooi zoveel enthousiasme te ontdekken bij zo'n groot aantal mensen.

Creativiteit gecombineerd met enthousiasme en liefde voor de club kan je samen tot grote hoogte brengen. Ik ben dan ook erg trots op het resultaat. Vanavond drinken we een pilsje op het ingebruiknemen van de nieuwe accommodatie. Een fraaie huiskamer voor Nulandia, een ruime bar voor uitbater Nico en een representatieve kamer vroor het bestuur. Er zullen nog veel sportieve momenten volgen op sportpark Duyn & Dael. Jongens en meisjes, bedankt voor de prettige samenwerking.


terug

vrijwilligers