Carbonkiller

- 13 March 2018 door Edwin Timmers -

Carbonkiller is een stevige naam voor een hele mooie actie, die enige uitleg behoeft. Ongetwijfeld heeft u ooit gehoord van het broeikaseffect en van de stoffen die dit veroorzaken. De voornaamste veroorzaker is koolstofdioxide (CO2) dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals benzine en kolen. De aarde warmt op als gevolg van het broeikaseffect.
Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, tuigde Europa het Emissions Trading System (ETS) op. Idealiter dwingt dit emissiehandelsyteem de industrie en energiebedrijven tot een schonere productie. “Goed bedoeld, maar slecht uitgevoerd,” stelt WISE, initiatiefnemer van de actie.

Bedrijven die veel CO2 uitstoten, kregen emissierechten (uitstootrechten). Stoot een bedrijf bijvoorbeeld 1000 ton CO2 uit, dan kreeg het bij aanvang bijvoorbeeld 1000 emissierechten. Wilden deze bedrijven meer uitstoten, dan konden ze rechten van andere bedrijven overkopen. Als nu die rechten maar duur genoeg zijn, dan zijn bedrijven eerder geneigd tot investeren in energiebronnen die geen of minder CO2 uitstoten. Het emissiehandelsysteem werkt niet omdat de emissierechten te goedkoop zijn. Ze zijn te goedkoop omdat er teveel zijn.

De actie Carbonkiller grijpt in op dit laatste punt. Initiatiefnemer WISE redeneert terecht dat het systeem gaat werken als er minder emissierechten zijn. Daarom kocht WISE duizenden emissierechten en zette deze te koop voor mensen als u en ik. Voor nog geen 10 euro koop je een emissierecht. Meteen na aanschaf wordt dit recht vernietigd (wat jouw investering dus promoveert tot een donatie voor de goede zaak). Een en ander betekent dat emissierechten duurder worden als de actie een groot succes blijkt. En dit zal bedrijven doen omzien naar alternatieve energiebronnen waarmee de uitstoot van CO2 beperkt wordt.

Wil je meer weten, lees dan het verhelderende korte interview met professor Edwin Woerdman van de Rijksuniversiteit Groningen op de site van Carbonkiller.klik hier voor de website
terug

buy

your

Carbon

killer