Het heeft zin

- 23 November 2018 door Edwin Timmers -

Onlangs woonde ik een paar lezingen bij over de desastreuze invloed van de mens op zijn leefomgeving. Mooie lezingen met een urgente boodschap. Het beeldmateriaal op het scherm achter de spreker sprak boekdelen: afvalhopen ter grootte van bergketens, in smog gehulde steden en drijvende eilanden van plastic. Het klinkt uit de hoogte als ik zeg dat ik er niets nieuws hoorde.
Zes jaar achtereen schreef ik een wekelijkse column over misstanden op milieugebied. In die tijd begaf ik me al lezende in ’s werelds goorste uithoeken. Daarom brachten de lezingen me weinig nieuws. Maar dat gold niet voor alle aanwezigen. Het verbaasde me enigszins dat sommigen geschokt waren door wat er verteld werd. Dat de toestand zo penibel is, daar hadden ze nog nooit bij stilgestaan. Deze boodschap steekt een paar van hen sindsdien niet onder stoelen of banken. Als verlichte milieuprofeten plagen ze er anderen mee.

Een van hen werkt in een sector die afvalstoffen volgens de regels der wet verwerkt in nieuwe bouwmaterialen. Onlangs zag hij met eigen ogen waar die afvalstoffen vandaan kwamen. Een aanzienlijk deel van ons afval wordt verbrand in AVR’s (afvalverbrandingsovens). De troep die na het brandproces in de ovens achterblijft wordt in de nieuwe bouwmaterialen verwerkt. Hij schrok van de enorme hoeveelheid troep, in tientallen meters hoge hopen opgestuwd, die verwerkt moest worden.

Hij vertelde de man die het terrein met de ashopen beheert, dat wij als samenleving toch niet zo kunnen blijven doorgaan, dat het dan toch niet goed gaat komen. Hij vertelde het omdat hij na het bijwonen van die lezingen tot dat inzicht was gekomen. Het verhaal had hem de ogen geopend. De terreinbeheerder reageerde aanvankelijk wat onverschillig, maar draaide zoetjesaan bij toen de boodschap begon in te dalen. Het heeft zin, ja, het heeft zin om jezelf te laten informeren. Dat is dan weer wel positief.
terug

jezelf

informeren!