Nieuwe knie

- 15 November 2018 door Edwin Timmers -

Mijn vader heeft een nieuwe knie. Het ziekenhuis dat het gewricht verving, had op voorhand niet zijn vertrouwen. Daar waren redenen voor. Hij gaf aanvankelijk de voorkeur aan een privekliniek, maar waagde de sprong naar het ziekenhuis omdat dit beter is voorbereid op eventuele complicaties.
Het ziekenhuisbezoek is hem erg goed bevallen. De chirurg bleek in staat zich op gelijke voet met mijn vader te gedragen. De geleerde man toonde begrip en interesse voor een boer. Toch liet hij niet na mijn vader te wijzen op belangrijke facetten voor een goed herstel. "Doe de oefeningen die we u voorschrijven," en meer van dat soort aanwijzingen. De arts stelde zich op als een autoriteit met een menselijk gezicht. Zo eenvoudig als dit klinkt, is het niet. Maar het werkt wel.

Ik vertelde een vrouw die in dit ziekenhuis werkt over de positieve ervaring van mijn vader. Het plezierde haar dit te horen. Gastvrijheid blijkt één van de pijlers van het beleid te zijn. Landelijk schoren ze op dit vlak zelfs erg goed en daar zijn ze trots op. Gastvrijheid is dus minder vanzelfsprekend als dat het lijkt. Je moet er wel wat voor doen.

Wikipedia leert ons dat de huidige ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen zijn ontstaan uit het Middeleeuwse gasthuis, dat onderdak bood aan onder andere landlopers en pelgrims. Den Bosch had tot voor kort een ziekengasthuis. Interessant is dat hospitaal een veel gebruikt woord voor ziekenhuis is en dat hospitaal is afgeleid van het Latijnse hospitalis domus, wat gasthuis betekent, met hospes in de betekenis van gast. Het Engelse woord hospitality betekent gastvrijheid. De huidige focus van ziekenhuizen op gastvrijheid is dus een terugkeer naar de oorspronkelijke functie ervan. En het werkt, zoals ik al zei. Mijn vader zal een volgend ziekenhuisbezoek met minder vrees aanvaarden.
terug

voor

landlopers

&

pelgrims