Passie is een uitgehold woord

- 21 February 2018 door Edwin Timmers -

Schrijfster Griet Op de Beeck zegt in een interview niet van uitgeholde woorden te houden. Ook passie vindt ze vreselijk: "Alles is passie tegenwoordig. Alleen in een gesprek over liefde is het op zijn plaats."
Ik vind het zelfs in een gesprek over de liefde niet op zijn plaats. Passie is leeggeroofd, ontdaan van betekenis, zo vaak gebruikt dat het niets meer zegt. Zelfs vakkenvullers dienen hun werk met passie te doen. Toch bespeurde ik wel eens passie in de ogen en het vurige woord van deze beroepsgroep. Dat was wanneer ze spraken over het voorbije weekend, over hun avontuurtjes.

Wat betekende passie voordat het haar betekenis verloor?

Lang geleden werd met passie het lijden van Christus bedoeld. Zoals u weet stierf Jezus voor ons aan het kruis. Uit liefde voor ons boette hij voor onze zonden. De betekenis van passie verbrede zich hierna tot een ‘aandoening die gemoed of zinnen heftig beroert’ of een ‘drang die men niet kan weerstaan’. Toen was een aandoening nog geen ziekte, het was iets, zoals de natuur of een kunstwerk, dat emotioneel raakte – men was zichtbaar aangedaan. Passie is dus iets waarvoor je bereid bent te lijden, anders gezegd: iemand die gepassioneerd is, wil voor iets of iemand door het vuur gaan.

Tegenwoordig vragen veel werkgevers om gepassioneerd personeel. Dit is alleen mogelijk als passie gedegradeerd is tot iets wat iemand gewoon graag doet. En zelfs dit lijkt me nog teveel gevraagd van een vakkenvuller.

“Ik denk aan interieurs als ik opsta en ik denk eraan als ik te bed ga,” zei John. Is dit passie? Ik denk dat het ontwerpen en realiseren van interieurs best wel eens een lijdensweg kan zijn. Dit bedoel ik niet negatief. Barensweeën, zou Socrates zeggen. Je wordt er mens van.

Hoe uitgehold passie ook moge zijn, schroom niet jezelf de vraag te stellen voor wie of wat je bereid bent door het vuur te gaan.
terug

men

was

zichtbaar

aangedaan