Samen pudding eten

- 01 October 2018 door Edwin Timmers -

The proof of the pudding is in the eating. Kent u die uitdrukking? Men wil ermee zeggen dat, hoe lekker een pudding er ook uit mag zien, men pas na het proeven weet of deze lekker is of juist niet. Een feest is pas een feest als het is geweest. Zoiets.
Een paar dagen geleden vertelde ik over het Food Inspiration Magazine. Welnu, dit vakblad heeft een equivalent dat zich richt op drank en de lokalen waar men drank drinkt. Dit blad heet dan ook Drink Inspiration Magazine. De laatste editie heeft een bijlage over kroegbezoek. Hierin wordt verwezen naar een wetenschappelijk onderzoek uit 2017 dat concludeert dat kroegbezoek goed voor je gezondheid is.

Mooi vind ik dat: wetenschappelijk bewijs voor zaken die je intuïtief al aanvoelde. Hoewel, kroegbezoek mag dan gezond zijn, toch herinner ik me vele ‘days after’ waarop ik mijn toestand niet als zodanig zou hebben omschreven. Gelukkig leer ik niets van een kater.

Het onderzoek schakelt een avondje borrelen gelijk met andere complexe en rituele sociale verbindingssystemen, zoals dansen en zingen. Barhangen is goed voor het gemeenschapsgevoel. Bovendien maak je meer kans op vrienden. Of dit foute vrienden zijn, zegt het onderzoek niet.

Alcohol maakt je gemakkelijker in de omgang, lees ik, je wordt er socialer van. Het mooie van de samenvatting van het onderzoek is dat gezondheid aan niets anders dan sociaal gedrag verbonden wordt. Gezondheid zonder sporten en doffe maaltijden.

The proof of the pudding is in the eating. Om te ervaren of je echt gezonder wordt van een avondje buitenshuis tutteren en kwebbelen, moet je het ondergaan. Precies daar schuilt het goede nieuws van dit onderzoek: je moet naar de kroeg om te weten hoe goed die voor je is, telkens opnieuw. Wie gaat er mee? Dan maak ik een datumprikker aan.
terug

goed

voor

je

gezondheid