Seks verliest aantrekkingskracht

- 03 April 2018 door Edwin Timmers -

De krant schrijft dat de Nederlandse jeugd later begint aan seks. Sociale media wordt genoemd als oorzaak. Moeten we onszelf zorgen gaan maken?
Jaren geleden las ik het boek Autoriteit van Paul Verhaeghe. Verhaeghe vraagt zich in dit boek af hoe het komt dat de aloude autoriteit - vadertje staat en de kerk - heeft afgedaan en wat ervoor in de plaats komt. Hij begrijpt autoriteit terecht als iets positiefs, hoewel hij kanttekeningen plaatst bij de vorm waarin ze gegoten is. Een huisarts is een autoriteit, zoals een autovakman dat ook is. Elke ouder is een autoriteit voor zijn of haar kinderen. Op zijn beurt was de kerk vroeger weer een autoriteit voor het gros van de ouders.

Verhaeghe onderscheidt verticale van horizontale autoriteit. De reeks kerk-ouders-kinderen is een voorbeeld van verticale autoriteit. Deze verticale autoriteit is voor de meesten echter verleden tijd. Maar, betoogt Verhaeghe, horizontale autoriteit komt daarvoor stilaan in de plaats. Een voorbeeld daarvan is sociale media.

Als sociale media de oorzaak is voor het feit dat de Nederlandse jeugd later sekst, dan mogen we de werking van facebook en vergelijkbare netwerken een autoritaire macht toedichten. Ik denk dat dat inderdaad het geval is. De angst voor 'public shaming' (als gevolg van vaak rancuneuze publicaties op sociale media) is terecht en spreekt in die zin boekdelen. Maar er is meer aan de hand.

Het journalistieke internettijdschrift De Correspondent schrijft dat als vrouwen te veel ambitie tonen, ze de kans op scheiding vergroten. “Vind jij ambitieuze vrouwen minder aantrekkelijk?” vraagt de auteur aan de lezer. “En waarom?”

Vrouwen zijn voorzichtiger geworden met hun vruchtbaarheid. Dit begint al in de jeugd. Wil je als vrouw meer dan moederschap alleen, dan schuif je de kinderwens (als die al bestaat buiten de context van de sociale conventies) door naar de toekomst en richt je jezelf eerst op je studie.

Tegenwoordig zijn vrouwen al tijdens hun studie ambitieuzer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Wil je als vrouw door het glazen plafond dan is die ambitie ook raadzaam. We leven immers nog altijd (hoewel niet lang meer) in een door mannen gedomineerde maatschappij.

De man kan zich op twee manieren meten met de ambitieuze vrouw. Hij kan in dezelfde mate ambitieus zijn of hij laat zijn hoop op een ambitieuze vrouwelijke partner varen onder het valse voorwendsel dat hij haar onaantrekkelijk vindt. De derde optie, het onderdrukken van de vrouw, is godzijdank niet meer mogelijk zonder als bruut te worden weggezet.

Moeten we onszelf zorgen gaan maken? vroeg ik hierboven. Natuurlijk moeten we onszelf zorgen maken om de jeugd. We moeten onszelf namelijk altijd zorgen maken om de jeugd. Want zonder die zorgen zouden we onverschillig zijn en zonder autoriteit.
terug

ons

zorgen

maken?